Komunikasi, AWR, PARL

Mission Stament:

Untuk mengumandangkan Injil kekal kepada setiap suku, kaum, bahasa, dan masyarakat, guna penyelesaian pekabaran Injil di dunia ini, dengan menggunakan dan mempromosikan penggunaan seluruh teknik dan media komuniaksi modern dalam cara yang efektif bagi pencepatan penyebaran injil kekal, dan melalui suatu program hubungan masyarakat guna menciptakan suatu iklim yang menyenangkan untuk penerimaan pekabaran keselamatan melalui Kristus.

“Wahyu 14:6- Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang ditengah-tengah langit danpadanya ada Injil kekal yang untuk diberitakannya kepada mereka yang diam diatas bumi dankepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum,”

PARL GC Kembali

Wilayah UIKB

Map of SSD territories

Berita Terbaru2018-05-28 13:21:49

Hati yang Terluka

Hati yang Terluka

Baca Selengkapnya...2018-05-25 08:55:13

Merayakan Percintaan

Merayakan Percintaan

“Tangan…

Baca Selengkapnya...2018-05-24 08:22:15

Untuk Kekasih

Untuk Kekasih...


Link Berita Advent