Komunikasi, AWR, PARL

Mission Stament:

Untuk mengumandangkan Injil kekal kepada setiap suku, kaum, bahasa, dan masyarakat, guna penyelesaian pekabaran Injil di dunia ini, dengan menggunakan dan mempromosikan penggunaan seluruh teknik dan media komuniaksi modern dalam cara yang efektif bagi pencepatan penyebaran injil kekal, dan melalui suatu program hubungan masyarakat guna menciptakan suatu iklim yang menyenangkan untuk penerimaan pekabaran keselamatan melalui Kristus.

“Wahyu 14:6- Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang ditengah-tengah langit danpadanya ada Injil kekal yang untuk diberitakannya kepada mereka yang diam diatas bumi dankepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum,”

PARL GC Kembali

Wilayah UIKB

Map of SSD territories

Berita Terbaru2017-11-28 13:58:52

Renungan

Renungan oleh Pastor Sameul Saw Ketua Devisi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh pada penutupan rapat akhir tahun UIKB 2017

Baca Selengkapnya...2017-11-28 13:48:50

Doa Berkat

Permohonan doa kepada Ketua UIKB yang baru  Pdt. Sugie Sitorus yang dilayangkan  oleh Pdt.Jonathan Kuntaraf  dan Pastor Samuel Saw …

Baca Selengkapnya...2017-11-22 15:48:44

Acara Rapat Akhir Tahun

Acara rapat akhit tahun UIKB 2017

Baca Selengkapnya...


Lihat Semua Berita
Link Berita Advent