Komunikasi, AWR, PARL

Mission Stament:

Untuk mengumandangkan Injil kekal kepada setiap suku, kaum, bahasa, dan masyarakat, guna penyelesaian pekabaran Injil di dunia ini, dengan menggunakan dan mempromosikan penggunaan seluruh teknik dan media komuniaksi modern dalam cara yang efektif bagi pencepatan penyebaran injil kekal, dan melalui suatu program hubungan masyarakat guna menciptakan suatu iklim yang menyenangkan untuk penerimaan pekabaran keselamatan melalui Kristus.

“Wahyu 14:6- Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang ditengah-tengah langit danpadanya ada Injil kekal yang untuk diberitakannya kepada mereka yang diam diatas bumi dankepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum,”

Kembali

Wilayah UIKB

Map of SSD territories

Berita Terbaru2017-06-13 15:34:39

Workshop Komunikasi

Communication seminar

Baca Selengkapnya...2017-05-23 14:18:46

Sabat Gabungan

Wakil Ketua General Confrens Ps. Biagi  menyampaikan khotbah pada kebaktian sabat gabungan di CSS Sentul di terjemahkan oleh Ketua UIKB Pdt. Wendell…

Baca Selengkapnya...2017-05-23 11:46:38

Rapat Tengan Tahun UIKB

Rapat tengah Tahun UIKB yang berlangsung  2017

Baca Selengkapnya...


Lihat Semua Berita
Link Berita Advent